AYLLUNA

Coaching en trainingen in persoonlijke ontwikkeling & energiewerkAchtergrond Aylluna

AYLLUNA (spreek uit: Ai-joena) betekent COMMUNITY en komt uit het Quechua, een Andes-equatoriale taal die voorkomt in Zuid-Amerika en voornamelijk gesproken wordt door Indianen in Peru, Ecuador en Bolivia.
Quechua was de belangrijkste voertaal van het Inca-rijk in de 15e en 16e eeuw.

Binnen een community, gemeenschap of team heeft ieder zijn eigen rol/taak.
In samenleven en samenwerken is het van belang je kwaliteiten te kennen om deze effectief in te kunnen zetten. Daarnaast is het waardevol om je eigenheid, je valkuilen en schaduwkanten te ontdekken. In een team of gemeenschap kom je dan werkelijk tot je recht en kun je vanuit de verbinding met jouw ZIJN de verbinding met elkaar aangaan.

 

Het woord Aylluna bestaat uit de delen Ayllu, Luna en Aluna:

Ayllu

Vanuit het Quechua betekent Ayllu: groep, familie of clan.
De volken in de Andes realiseerden zich dat zij door samen te werken beter in staat waren te overleven. De Inca’s gebruikten de Ayllu als basis voor de organisatie van hun rijk. In een Ayllu neemt men bijvoorbeeld gezamenlijk de verantwoordelijkheid voor een deel van het land.

Wat kunnen de natuur en dieren hierin voor ons betekenen;
Vanuit het leven en werken met bijvoorbeeld paarden ervaren we dat zij in hun natuurlijke omgeving in de kudde op een vergelijkbare manier samenwerken om te overleven.
Paarden leven in het NU, ze reageren primair, hebben geen eigen agenda of oordelen en kunnen feilloos spiegelen wat onze lichaamstaal en ons onderbewuste hen vertelt.
Via hen kunnen we in contact komen met onze kracht, onze intuïtie en wie we werkelijk zijn. Hierin zijn voor ons lessen te vinden hoe we de verbinding met onszelf en met anderen aan gaan en samenwerking kunnen vergroten of versterken.

Luna

Het Latijnse Luna betekent maan en Luna is tevens de Romeinse godin van de maan. De maan is verbonden met ons spirituele pad.

Aluna

Aluna staat centraal in de Kogi-filosofie. Naast een stoffelijke wereld bestaat er volgens de Kogi ook een onzichtbare wereld van geestelijk bewustzijn, gedachte, geest, ziel, verbeelding, intelligentie, herinnering en pure gedachten; Aluna.

De naam Aylluna geeft dus o.a. de verbinding aan met Peru, de Inca’s en andere natuurvolken, de aarde, de natuur, paarden, de 'onzichtbare' wereld, onze bron en symboliseert het belang van samenwerking, verbinding, zelfkennis en (innerlijke)kracht.

Neem gerust contact op voor informatie en mogelijkheden.